Lea Salonga – Tagumpay Nating Lahat lyrics

[Intro]
Ako’y Anak ng lupang hinirang Kung
Saan matatagpuan
Ang Timyas ng perlas ng silangan
Nagniningning sa buong kapuluan
Taglay ko ang hiwaga ng silangan At
Saan mang bayan o lungsod
Maging Timog hilaga, at kanluran

Ang Pilipino ay namumukod [Chorus]

chorus:

Sama-sama:
Nating abutin
Pinakamatayog na bituin At
Ang aking tagumpay
Tagumpay ng aking lahi
Tagumpay ng aking lipi
Ang Tanging minimithi at hinahangad
hangad ko’y tagumpay nating lahat
Ako ay may isang munting pangarap
Sa aking dakilang lupain At
Sa sama-sama nating pagsisikap
Sama-sama ring mararating
Ang Iba’t ibang galaw iisang, patutunguhan
Dito isang araw isang, kapuluan
Sama-sama nating abutin
Pinakamatayog na bituin At
Ang aking tagumpay
Tagumpay ng aking lahi
Tagumpay ng aking lipi Ang
Tanging minimithi at hinahangad
Hangad ko’y tagumpay nating lahat
Hangad ko’y tagumpay nating lahat